Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Ho-Man Chan…